Psalmskrivar-verkstad

Psalmböcker

En målsättning för Kristen Bortom Gud är att inte bara hålla på med teologiska spekulationer, vi vill kunna leva ut en icke-teistisk trosförståelse i en konkret gudtjänstgemenskap också. En sak vi genast stött på i det arbetet är en stor brist på psalmer och sånger som förmedlar det vi söker!

Vi söker texter utan offerteologi, antropomorf gudsbild, gudomliga kontrollanspråk, etc. Men det är verkligen en bristvara.

Men om ingen annan gjort det så kan man alltid göra det själv! Därför har vi en idé på att anordna en ”psalmskrivar-workshop”. Tanken är att vi samlar ihop oss 10-15 personer under en hel lördag och är kreativa tillsammans. Eftersom vi tror det blir mest och bäst gjort med erfaren handledning har vi  varit i kontakt med Tommie Sewón som ställer sig positiv till idén.

Ännu är projektet på planeringsstadiet och vi har varken datum eller lokal spikade. Tycker du att det verkar intressant kan du anmäla detta i formuläret nedan så kontaktar vi dig när vi vet mer.

Det här händer

Från Facebook