Artikel i Sändaren

Sändaren omslag

I veckans nummer (20/5) av den ”kristna” veckotidningen Sändaren uppmärksammas Kristen Bortom Gud genom en fin intervju med Tomas Walch. Tyvärr finns ingen tillgänglig digital version ☹️.

Lyssna på G-ordet

G-Ordet

Hittills två avsnitt klara, bland annat en redigerad version av klubbpremiären från januari för er som missade den.

Framtidsplaner

Askonsdag

Som ni säkert märkt har det varit tomt på evenemang här sedan årsskiftet. Vi har utvärderat de senaste årens aktiviteter, framför allt andakterna i Gustaf Vasa församling i Stockholm, men även församlingsbesök och personliga kontakter med flera av er nätverkare.

En slutsats vi dragit är att vi ska satsa mer på Kristen Bortom Gud som nätverk och mindre på föreningsarbetet. Att driva Kristen Bortom Gud som förening har tagit en hel del energi…

Video från första söndagsmötet

Söndagen den 14 oktober höll vi vårt första söndagsmöte i Sabbatsbergskyrkan. Det här är den förberedda föredragsdelen.

Uppföljande insändare i KT

KT Debatt 2

Tomas Walch, Åke Nordström och Thorbjörn Carlsten skriver igen på Kyrkans Tidnings debattsida om vikten av att fokusera på den viktiga livsbärande aspekten av den kristna tron, vilket är den existentiella och inte den som handlar om fakta-antaganden av naturvetenskapligt slag. 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/livsbarande-tro-soker-inte-svar-i-pastadd-fakta

Debattartikel i Kyrkans Tidning

KT-illustration

Tomas Walch från Kristen Bortom Gud och Åke Nordström, kyrkoherde i Gustaf Vasa församling skriver debatterar i Kyrkans Tidning att det är dags att börja vara öppen och tydlig med att en levande kristen tro inte behöver innehålla en förmodern världssyn med övernaturliga inslag.

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/kan-man-vara-kristen-bortom-gud

Verksamhetsplan för 2018

2018

Målet för föreningens verksamhet är att i enlighet med stadgarna skapa goda miljöer för andakt, gudstjänst, diskussion, samtal, lärande och utveckling.

Måndagsandakterna i samarbete med Gustaf Vasa församling ska fortsätta åtminstone fram till sommaren, enligt tidigare uppgjord planering. Medlemsmöte i samband med vårens sista måndagsandakt 28 maj. Eventuellt fortsätter måndagsandakterna efter sommaren, efter utvärdering och analys av verks…

Vi bildar förening

Riksdagen

Vi har kommit fram till att det i många sammanhang är en fördel att vara organiserade som en ideell förening istället för bara ett löst nätverk. Speciellt när det gäller olika former av samarbeten då det blir lättare för andra parten att förstå vem/vad man relaterar till.

Alla ni som kommer på årets första måndagsandakt (29 januari kl 18.30) har förmånen att kunna vara med på det konstituerande årsmötet för föreningen Kristen Bortom Gud und…

Bokcirkel i Gustaf Vasa

Böcker

”Är det möjligt för en människa på 2000-talet att kalla sig kristen och samtidigt avvisa stora delar av det som ansetts avgörande för kristen tro?(…) Biskop Spong svarar eftertryckligt ja på dessa frågor och redovisar i den här boken sina skäl. Med stor lidelse erbjuder han läsaren en vision av Gud bortom teismen, en Kristus förkunnad på den efterkristna världens språk och en kärleksfull, multireligiös och samhälleligt relevant trosgemensk…

Det här händer

Från Facebook