Bokcirkel i Gustaf Vasa

Böcker

”Är det möjligt för en människa på 2000-talet att kalla sig kristen och samtidigt avvisa stora delar av det som ansetts avgörande för kristen tro?(…) Biskop Spong svarar eftertryckligt ja på dessa frågor och redovisar i den här boken sina skäl. Med stor lidelse erbjuder han läsaren en vision av Gud bortom teismen, en Kristus förkunnad på den efterkristna världens språk och en kärleksfull, multireligiös och samhälleligt relevant trosgemen...

Vi bildar förening

Riksdagen

Vi har kommit fram till att det i många sammanhang är en fördel att vara organiserade som en ideell förening istället för bara ett löst nätverk. Speciellt när det gäller olika former av samarbeten då det blir lättare för andra parten att förstå vem/vad man relaterar till.

Alla ni som kommer på årets första måndagsandakt (29 januari kl 18.30) har förmånen att kunna vara med på det konstituerande årsmötet för föreningen Kristen Bortom Gud u...

Det här händer

    Från Facebook