Bokcirkel i Gustaf Vasa

Böcker

”Är det möjligt för en människa på 2000-talet att kalla sig kristen och samtidigt avvisa stora delar av det som ansetts avgörande för kristen tro?(…) Biskop Spong svarar eftertryckligt ja på dessa frågor och redovisar i den här boken sina skäl. Med stor lidelse erbjuder han läsaren en vision av Gud bortom teismen, en Kristus förkunnad på den efterkristna världens språk och en kärleksfull, multireligiös och samhälleligt relevant trosgemenskap”  

Välkommen att under några måndagar i fastetiden delta i en cirkel där vi tillsammans läser och reflekterar kring boken ”En ny kristendom för en ny värld” av John Shelby Spong.

Ett arrangemang i samarbete med Gustaf Vasa församling och Sensus studieförund.

Lokal: I Gustaf Vasa församlings lokaler, plats meddelas vid anmälan.

Tid: Måndagar 18.30-20.00  Träffar: 12/2, 19/2, 5/3, 12/3 och 19/3.

För mer information och anmälan:

Anna Göransson, anna.goransson@sensus.se, telefon 072-141 64 46, senast den 29 januari.

Det här händer

Från Facebook