Bortom det övernaturliga

THS header

”Hur kan Kristus bli även de religionslösas Herre? 
Finns det religionslösa kristna? 
Om religionen bara är en kristendomens klädedräkt - och även denna klädsel har sett mycket olika ut under olika tider - vad är då en religionslös kristendom?

Frågor som dessa måste besvaras: 
Vad betyder en kyrka, en församling, en predikan, en liturgi, ett kristet liv i en religionslös värld? 
Hur kan vi tala om Gud - utan religion, d v s utan tidsbetingade förutsättningar som metafysik, religiösa känslor eller dylikt?”

– Dietrich Bonhoeffer i brev från fängelset, 30 april 1944.

När det här skrivs är det 2017 och det som Bonhoeffer menade med ”religion” skulle vi nu snarare kalla ”övernaturligt”, men de frågor han ställer är fortfarande aktuella idag. Därför anordnade vi tillsammans med Teologiska högskolan Stockholm en heldag med seminarier och diskussioner på det här temat. Vi gjorde ett nedslag och undersökte några exempel på var den här teologiska grenen befinner sig idag.

Nedan kan ni se och lyssna till föredragen som hölls. Stort tack till Carl Gustaf Olofsson som filmat och klippt.

Det här händer

Från Facebook