Kristen Bortom Gud

Nätverk för existentiell tro

Kan man verkligen få kalla sig kristen om man inte ”tror på Gud”, jungfrufödseln, underverk eller att Jesus faktiskt uppstod fysiskt från det döda?  Hur talar man om en Gud bortom teismen, och på vilket sätt kan vi hitta en meningsfull och engagerande kristen gemenskap som gör avtryck i våra liv, trots att vi inte delar samma bekännelse?

Kristen Bortom Gud är ett nätverk för oss som vill utveckla och levandegöra kristen tro utan krav på att man behöver anta att det finns något övernaturligt. Vi riktar oss framför allt till verksamma inom kyrka eller akademisk teologi med avsikten att skapa möjligheter till utbyte av tankar, erfarenheter och tips. Om du tycker det stämmer in på dig så vill vi gärna höra ifrån dig! Kristen Bortom Gud är tänkt att vara ett öppet nätverk där många olika initiativ är välkomna. 

Hösten 2017 arrangerade vi konferensen Bortom det övernaturliga på Teologiska Högskolan i Stockholm 16 oktober samt en serie kvällsandakter i Sabbatsbergskyrkan. Lyssna på ett reportage från den första andakten vi höll, samt ett efterföljande studiosamtal där mer av våra tankar kommer fram:


För att kontakta oss mejla kontakt@kristenbortomgud.se. Mer information går också att hitta via vår facebook-sida.

Vill du ansluta dig till nätverket så är du välkommen att gå med i vår mejllista och/eller vår interna facebook-grupp.