Framtidsplaner

Askonsdag

Som ni säkert märkt har det varit tomt på evenemang här sedan årsskiftet. Vi har utvärderat de senaste årens aktiviteter, framför allt andakterna i Gustaf Vasa församling i Stockholm, men även församlingsbesök och personliga kontakter med flera av er nätverkare.

En slutsats vi dragit är att vi ska satsa mer på Kristen Bortom Gud som nätverk och mindre på föreningsarbetet. Att driva Kristen Bortom Gud som förening har tagit en hel del energi, samtidigt som en förening uppenbarligen inte är vad nätverket behöver mest just nu. Så föreningen får vila så länge. 

Nu kommer vi att lägga vår energi på att genomföra en del av de saker vi beskrivit som mål för Kristen Bortom Gud, framför allt att fylla på en resursbank för alla som söker nya verktyg för att fira gudstjänst. Vi vill också vara tillgängliga för fler samtal och diskussioner om icke-teistisk och progressiv förståelse av kristen tro. Sedan bär vi också på olika idéer och uppslag till nya evenemang och aktiviteter, men mer om dem när de lämnat idéstadiet...

Kristen Bortom Gud ska fortsätta vara ett öppet nätverk för existentiell trosförståelse där många olika initiativ är välkomna. 

Det här händer

Från Facebook