Söndagsmöten

Sabbatsbergskyrkan

Söndagsmötet är ett nytt format för hösten 2018. Istället för bara en andakt som tidigare gör vi plats för ett förberett föredrag och mer samtal. Avslutas med en enkel andakt, som man kan stanna på eller inte.

TID VARJE GÅNG 16:00 - 17:30

14 oktober - "Den livsbärande tron"

Det första mötet under hösten ägnar vi åt att berätta mer om den existentiella teologi som inspirerar oss inom Kristen Bortom Gud. Tomas Walch berättar varför han menar att den verkligt livsbärande tron inte är, och aldrig kan vara, beroende av yttre ”bevis”. Tvärtom är en sådan vetenskapsmässig syn på tron idag snarast ett hinder.

11 november - ”Fader Vår & Co”

Spelar det någon roll vilken gudsbild vi använder oss av i psalmer och böner? Vilka alternativ finns till klassiska begrepp och föreställningar? Välkommen på Fars Dag att upptäcka och provsjunga icke-teistiska varianter under ledning av Anna Göransson!

16 december - "Blue Christmas"

Henrik Betnér talar om att fira jul, även när högtiden fått blå stressutslag eller svarta sorgkanter och utmanar våra vanor och traditioner. Efteråt avslutar vi med en ”Blue Christmas-andakt” för alla som upplever julen som en utmaning, kanske på grund av sorg, personlig förlust, sjukdom, etc. Hoppets låga hålls brinnande mitt ibland oss, i allt som vi kämpar med i våra liv.

Det här händer

Från Facebook