Bokcirkel våren 2018

Böcker

Ur beskrivningen av "En ny kristendom för en ny värld":

"Är det möjligt för en människa på 2000-talet att kalla sig kristen och samtidigt avvisa stora delar av det som ansetts avgörande för kristen tro? (…) Biskop Spong svarar eftertryckligt ja på dessa frågor och redovisar i den här boken sina skäl. Med stor lidelse erbjuder han läsaren en vision av Gud bortom teismen, en Kristus förkunnad på den efterkristna världens språk och en kärleksfull, multireligiös och samhälleligt relevant trosgemenskap."

Vid fem tillfällen under fastetiden 2018 ordnade vi denna studiecirkel tillsammans med Sensus studieförbund och Gustaf Vasa församling.

Boken blev mycket uppskattad och vi tycker det är väldigt synd att översättningen är utgången i tryck. Så därför jobbar vi på att få tag i rättigheterna för en nyutgåva till nästa gång.

Det här händer

Från Facebook