Verksamhetsplan för 2018

2018

Målet för föreningens verksamhet är att i enlighet med stadgarna skapa goda miljöer för andakt, gudstjänst, diskussion, samtal, lärande och utveckling.

Måndagsandakterna i samarbete med Gustaf Vasa församling ska fortsätta åtminstone fram till sommaren, enligt tidigare uppgjord planering. Medlemsmöte i samband med vårens sista måndagsandakt 28 maj. Eventuellt fortsätter måndagsandakterna efter sommaren, efter utvärdering och analys av verksamheten som den sett ut sedan starten hösten 2017. Målet är att få in fler frivilliga som vill vara med och genomföra måndagsandakterna och förankra dem tydligare i församlingen där de äger rum.

Studiecirkeln kring John Shelby Spongs bok ”En ny kristendom för en ny värld” är redan igång och kommer att slutföras under våren. 

Under sommaren är målet att genomföra en skrivarworkshop med målet att få fram nya böner, liturgi och sånger. En inspiratör/workshopledare behöver hyras in. Det bör ske i samarbete med extern partner för att hålla nere kostnaderna för deltagarna.

Det här händer

Från Facebook