Uppföljande insändare i KT

KT Debatt 2

Tomas Walch, Åke Nordström och Thorbjörn Carlsten skriver igen på Kyrkans Tidnings debattsida om vikten av att fokusera på den viktiga livsbärande aspekten av den kristna tron, vilket är den existentiella och inte den som handlar om fakta-antaganden av naturvetenskapligt slag. 

http://www.kyrkanstidning.se/debatt/livsbarande-tro-soker-inte-svar-i-pastadd-fakta

Det här händer

Från Facebook