Vi bildar förening

Riksdagen

Vi har kommit fram till att det i många sammanhang är en fördel att vara organiserade som en ideell förening istället för bara ett löst nätverk. Speciellt när det gäller olika former av samarbeten då det blir lättare för andra parten att förstå vem/vad man relaterar till.

Alla ni som kommer på årets första måndagsandakt (29 januari kl 18.30) har förmånen att kunna vara med på det konstituerande årsmötet för föreningen Kristen Bortom Gud under kyrkkaffet efter andakten. 

Stadgeförslag och dagordning

Det här händer

Från Facebook